بر آورد خمس ارباح مکاسب در ایران
48 بازدید
محل نشر: مجله تامین اجتماعی تهران، سال1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی