زكات در قرآن و برآورد تابع آن
50 بازدید
محل نشر: دانشگاه مفيد قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی