برآورد زكات فطره در سطح كشورسال 65 تا 84
50 بازدید
محل نشر: سمينار دو سالانه اقتصاد قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی